کد آگهی
656
تاریخ انتشار1400-04-07
مناقصه گذارشهرداری منطقه 11 شیراز
عنوان آگهیاستعلام بهاء برش تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیاستعلام بهاء برش تابلو تبلیغاتی غیر مجاز
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-07
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/