آلفا، توزیع کننده ملزومات تابلوهای تبلیغاتی می باشد. آلفا، برترین کیفیت بلوکی های موجود در بازار تابلوسازی ایران را به شما همکاران عزیز ارائه می دهد.
محصولات آلفا بیشترین پرتاب نور و بالاترین طول عمر بلوکی در تابلوهای تبلیغاتی را دارا هستند.
همچنین با خرید محصولات آلفا، از کارگران ایرانی حمایت میکنید! پس با آلفا همراه باشید…